Tolk Spaans in Amsterdam

Tolk Spaans in Amsterdam

Welkom op de website van Tolkative, het tolkbureau van Jack Mazor.

Tolkative, gevestigd in Amsterdam, levert sinds jaren zowel beëdigde als niet beëdigde tolkdiensten voor overheidsinstellingen, bedrijfsleven, rechtbanken, advocatuur, notarissen en privé-personen in de talencombinaties: Nederlands <>Spaans (beëdigd) en Engels <>Spaans (niet beëdigd). Voor elk type tolkdienst, hetzij telefonisch, op locatie (in Amsterdam of elders in Nederland) of simultaan tolken tijdens een internationale bijeenkomst, is Tolkative uw zakelijke tolkpartner.

Jack Mazor is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers en staat ingeschreven in het Register van het Bureau voor Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) onder nummer 4985.

tolk spaans amsterdam

Bureau BTV

Logo NGTV_147

Nederlands genootschap van tolken en vertalers