Tolk Spaans in Amsterdam

Welkom bij Tolkative, het tolkbureau van Jack Mazor dat gevestigd is in Amsterdam.

Tolkative levert al jaren zowel beëdigde als niet beëdigde tolkdiensten voor (semi-)overheidsinstellingen, bedrijfsleven, rechtbanken (straf-en civielrecht), advocatuur, notarissen en privé-personen in de talencombinaties: Nederlands <>Spaans (beëdigd) en Engels <>Spaans (niet beëdigd). Voor elk type tolkdienst, hetzij telefonisch, op locatie (in Amsterdam of elders in Nederland) of simultaan tolken tijdens een internationale bijeenkomst, is Tolkative uw aangewezen zakelijke tolkpartner.

Jack Mazor staat – als beëdigd Tolk Spaans op C1 niveau– ingeschreven in het Register van het Bureau voor Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau WBTV). Zie ook op www.bureauwbtv.nl.

Tolkative staat eveneens vermeld in de online versie van de Almanak voor het Notariaat: https://www.almanakvoorhetnotariaat.nl/rubriek/vertalers/spaans/

Tolk per telefoon

In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor korte, feitelijke gesprekken, is het tolken per telefoon een gemakkelijke manier om direct een dialoog tussen uzelf en uw klanten te realiseren.

Tolk op locatie

Tolken op locatie bestaat uit een persoonlijke tolkdienst.
Zo kan dat zijn bij een één-op-één gesprek tussen bijv. uzelf en uw klant, of zakelijke partner of patiënt.

Tolktechnieken

Indien u een tolk wenst in te schakelen is het nuttig om te weten welke techniek het beste bij de situatie past en welke wijze het meest geschikt is om de boodschap over te brengen.

Vermeld in:

Wat klanten zeggen