Diensten

Tolkative voert allerlei tolkopdrachten vanuit het Nederlands en Engels naar het Spaans en vice versa uit. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

  • Zakelijke tolkopdrachten: bijv. zakelijke bijeenkomsten, bezoeken,  zakelijke overeenkomsten, cursussen, seminars of workshops
  • Juridische tolkopdrachten (alleen in de talencombinatie (NL<>Sp) zoals: civiele- en strafzaken op de rechtbank, notariële opdrachten en voor de (sociaal) advocatuur.
  • Sociaal-georiënteerde tolkopdrachten, bijvoorbeeld bij een psycholoog, dokters- of schoolbezoek

Voorbereiding voor uw tolkopdracht

Een goede voorbereiding is essentieel. Ik bereid me op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij als tolk Spaans<>Nederlands verstrekt. Het is daarom heel belangrijk dat u mij de juiste informatie geeft over het te bespreken onderwerp en over de exacte werksituatie. Zo kan ik een goede inschatting maken van de opdracht, mij het onderwerp en het daarbij horende vocabulaire eigen maken.

Geheimhouding

Als tolk heb ik een geheimhoudingsplicht. Alle beroepsmatig verkregen informatie beschouw ik als vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Tolktechnieken

Indien u een tolk wenst in te schakelen, dan is het nuttig om te weten welke techniek het beste bij de tolksituatie past waarvoor u de tolk wenst in te huren en welke wijze het meest geschikt is om de boodschap op het juiste moment en de juiste manier over te brengen.

Waarom Tolkative?

Voor Bedrijfsleven, Overheid, Rechtsbijstand, Notaris, Advocaat

Beëdigd Tolk Spaans

Native Speaker Nederlands

Kennis van diverse Latijns-Amerikaanse accenten

Consecutief, Simultaan en Fluistertolken

Betrouwbaar, Kwaliteit, Accuratesse en Flexibel