Tolktechnieken

Indien u een tolk Spaans <> Nederlands wenst in te schakelen, dan is het nuttig om te weten welke techniek het beste bij de situatie past waarvoor u de tolk wenst in te huren en welke wijze het meest geschikt is om de boodschap op het juiste moment en de juiste manier over te brengen.

Telefonisch tolken

In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor korte, feitelijke gesprekken, is het tolken per telefoon een gemakkelijke manier om direct een dialoog tussen uzelf en uw klanten te realiseren.

Een telefonische tolkdienst is in principe het eenvoudigst te voeren indien uw telefoontoestel over een speaker-functionaliteit beschikt.

Deze diensten kunnen uiteraard van onderwerp en in duur variëren. Het is hiervoor raadzaam om al vooraf, indien mogelijk, deze tolkdienst te reserveren.

Gesprekstolken

Ook wel consecutief tolken genoemd. De tolk vertaalt dan steeds een aantal zinnen van de spreker nadat deze is uitgesproken naar de taal van de toehoorder. Deze manier van tolken kan (soms) iets meer tijd in beslag nemen.

Consecutief tolken wordt vooral gehanteerd tijdens rondleidingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties. Ook tijdens een afspraak bij bijv. de huisarts, specialist, advocaat, psycholoog of notaris is dit de uitgelezen manier om een adequate vertaling tot stand te kunnen brengen.

Simultaan tolken

Simultaantolken wordt het meest gebruikt bij conferenties. Een andere naam voor simultaantolk is dan ook conferentietolk of congrestolk. Simultaantolken is zeer inspannend en daarom wisselen per taal twee tolken elkaar om de 20-30 minuten af.

Dit is één van de meest intensieve tolktechnieken en vereist optimale concentratie. Daarom zit de tolk hierbij in een cabine en hoort hij de spreker via een koptelefoon. Terwijl de spreker aan het woord is vertaalt de tolk zijn woorden tegelijkertijd in een andere taal. De toehoorders gebruiken een draadloze koptelefoon.

Cabines kunnen ingebouwd zijn in een zaal of op vrijwel elke locatie mobiel geplaatst worden. Veel verhuurders van geluidsinstallaties verhuren ook tolkapparatuur.

Fluistertolken

Lijkt op simultaantolken, maar hierbij zit de tolk naast de klant of ergens in de zaal met een zogenoemde fluisterset en vertaalt de woorden van de spreker simultaan op fluistertoon. De luisteraars hebben een headset op.

Ook fluistertolken vereist optimale aandacht van de tolk, omdat omgevingsfactoren hierbij sterk kunnen afleiden.