Over mij

Tolkative is eigendom van Jack Mazor. Ik ben all-round beëdigd tolk Spaans <> Nederlands en voer verschillende soorten tolkdiensten uit:

 • Telefonische tolk
 • Gesprekstolk
 • Gerechtstolk
 • Notarieel tolk (voor het passeren van notariële aktes)
 • Tolken (simultaan) tijdens bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen, seminars en workshops

Opleidingen

 • Postgraduaat Conferentietolk Spaans <> Nederlands, Universiteit Gent
 • Bachelor tolk Spaans <> Nederlands, ITV Hogeschool Utrecht
 • Master Europese Studies, Universiteit van Amsterdam

Ingeschreven in het

 • Register van Bureau beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV).

Werktalen

 • Nederlands (A-taal/moedertaal)
 • Spaans (B-taal) bekend met zowel Spaanse als Latijns-Amerikaans accenten & vocabulaire
 • Engels (B-taal)
 • Portugees (Braziliaans / C taal)

Beëdiging

Beëdigd als tolk Spaans <> Nederlands op de rechtbank Amsterdam op 8 oktober 2012

Buitenlandervaring i.h.k.v. Spaanse taal

1992: Werkzaam in Sevilla, Spanje
1994: Afstudeerscriptie-onderzoek in Panama en Costa Rica
2002: Werkzaam in Santiago de Chile, Chili

Reiservaring

Spanje en van Mexico tot en met het uiterste puntje van Argentinië

Overige werkervaring

Zie mijn LinkedIn profiel

Bijscholing

In het kader van de wettelijke verplichtingen voor geregistreerde beëdigde tolken op het gebied van permanente educatie, volg ik regelmatig bijscholing via studiedagen, seminars, lezingen, vakbijeenkomsten, etc.