Testimonial-1

Testimonial-1

Testimonial-1 150 150 Tolkative

Via deze weg wil ik graag laten weten dat het Argentijns bezoek van afgelopen vrijdag goed is verlopen. De tolk, Jack Mazor, heeft hard gewerkt, flexibiliteit getoond en is zeer nauwkeurig te werk gegaan. De samenwerking met de presentatoren en interactie met de groep was top!
De Argentijnse gasten hebben de vertalingen en betrokkenheid zeer op prijs gesteld.